Acil Durum Planı Hizmeti

Acil Durum Planı Hizmeti

Acil Durum Planı Hizmeti

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

•    Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

•    Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

•    Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

•    Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

•    Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

•    Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.