İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
    İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek     İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek     İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak     Yıllık Çalışma Planı hazırlamak     Eğitim Planı hazırlamak     İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak     Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak     Risk Değerlendirmesi yapmak     Acil Durum Planı hazırlamak     Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak     İç Yönetmelik hazırlamak     İş İzni Prosedürü hazırlamak     Çalışma talimatları hazırlamak     İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek     Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak     Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek     Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek     Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak     Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek     Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek     Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak     Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak     Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak     Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek     Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek     İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek     Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek     Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek