Hizmetlerimiz
İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
nedir?Nelerden oluşur?
İş Güvenliği Eğitimi  Hizmeti
İş güvenliğinin sağlanması için yapılması
gerekenler nelerdir?
Risk Değerlendirmesi
Risklerin değerlendirilmesi ve alınması
gereken tedbirler nelerdir?
İşyeri Hekimi Hizmeti
Çalışanların işe uygunlukları ve işin
sağlıklı olarak yapılabilmesi için
gerekenler nelerdir?
Sağlık ve Güvenlik Planı
Sağlık ve güvenlik planı, yapı ve 
madencilik işlerindeki risklerin
değerlendirildiği ve çalışanların sağlık ve
güvenliğinin korunmasını sağlayan
kuralları içeren plandır.
Acil Durum Planı
Acil durum planı, çalışanları ve çalışma
çevresini etkilemesi mümkün acil
durumları belirleyen ve bunların olumsuz
etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır.
Yangın Güvenliği
Yangın güvenliği, işyerinde yangının
oluşmasını engelleyen ve yangınla
mücadele ederek çalışanların ve ortamın
güvenliğini sağlayan sistemli
çalışmalardır.
Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan korunma dokümanı, olası
patlamaların önlenmesi amacıyla
hazırlanan, teknik ve organizasyonel 
çalışmaları içeren dokümandır.