Tehlike Sınıfı

tehlike

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin;

     1. maddesine göre; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca iş yerlerinin İSG açısından yer aldığı tehlike sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ‘nin ekinde yer alan Listede belirtilmiştir.

   İşyeri tehlike sınıfınızı öğrenmek için aşağıdaki butondan Nace Kodlarını indiriniz. Excel dosyasını açınız, vergi levhanız da yazan 6 haneli kodu arayarak tehlike sınıfınızı öğrenin.

Tehlike Grupları 3’e ayrılır;

Az Tehlikeli Sınıf: Büro faaliyetleri, Perakendecilik, Lokantalar, Oteller, Okullar, Seyyar Yemek servisleri v.b.

Tehlikeli Sınıf:  Bazı sanayi kolları, Ayakkabı, Mobilya, Deterjan, Et üretimi, Diş hekimliği vb.

Çok Tehlikeli Sınıf: Yapı sektörü, Maden sektörü, Ağır Sanayi, Hastaneler, Petrol istasyonları v.b.

         NACE kodu olarak bilinen ve ülkemizde iş yerlerinin tehlike sınıfı ve kategorilerini gösteren bu kod Avrupa’da da kullanılmaktadır. Tehlike sınıfınız almanız gereken hizmet zorunluluklarınız dan tutun iş yerinizin ruhsat durumlarına kadar bir çok faaliyetinizi etkilemektedir.

Nace Kodunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

     Nace Kodunuz işyeri SGK sicil numaranızın 2. hanesinden (sonraki) başlayarak son haneye kadar olan  numaralardır. 4 veya 6 haneli bir  tehlike sınıfı kodunuz olacaktır.

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmede Sınıflar :

 Tehlike sınıfınıza uygun iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunuz varsa;

     C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Az tehlikeli sınıfa bakmaya, B sınıfı İş güvenliği uzmanı Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfa bakmaya, A sınıfı İş güvenliği Uzmanı tüm tehlike sınıflarına bakabilir. Ancak yetersiz sayıda uzman olması sebebiyle Geçici maddelerle B sınıfı A sınıfının yerine C sınıfı B sınıfının yerine bakabilmektedir.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü;

    Geçici Madde 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.