İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

     İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ortam ölçümü, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık denetimlerinde veya ana firmanın denetimlerinde işyeri çalışma ortamı hakkında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İSGÜM) den Yetkili İş hijyeni laboratuvarı tarafından verilen raporlar istenilmektedir. Bir takım riskler gözle görünür veya anlaşılır şekilde fark ediliyor olabilir. Fakat maruziyet seviyesi tespit edilerek gerekli önlemleri daha sağlıklı alınmasına yardımcı olur. Gürültü,Toz veya Kimyasal maruziyet, meslek hastalığına yakalanma riski kuvvetle muhtemel olduğundan; Sınır değerleri aşan kişi veya bölümlerde maruziyeti kabul edilebilir seviyelere çekmek ve gerekli tetkikleri yaparak gözetim altında tutulması gereklidir. İşyeri ortam ölçümü ve kişisel maruziyet ölçümü olarak 2 stratejide ölçüm yapılabilir. Önemle belirtmek gerekir ki; Kişisel maruziyet ölçümlerinde ilgili yönetmelikteki sınır değer karşılaştırması yapılır. Fakat ortam ölçümleri için böyle bir kıyaslama yapılamayacağını hatırlatmak gerekir. Ortam için sadece bilgi amaçlı ölçümleme yapılacağından maruziyet kapsamında olmayacaktır, haliyle yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına girilemez.

  • Ortam Gürültü Ölçümleri: (Kişisel Gürültü Maruziyeti, Ortam Gürültü)
  • Ortam Toz Ölçümleri:  (Solunabilir Toz Ölçümü, Ortam Toz Ölçümleri)
  • Titreşim Ölçümleri: (El-Kol Titreşimi, Tüm Vücut Titreşimi)
  • İç Ortam Aydınlatma: (Işık Şiddeti)
  • Termal Konfor Ölçümleri: (Isı,Nem,Hava Akım Hızı)
  • Gaz ve Kimyasal (VOC) Ölçümleri: (Kişisel Gaz Maruziyet)
  • Elektromanyetik Alan Ölçümleri:  (Elektromanyetik Radyasyon)

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

     Ortam ölçümleri nelerdir? ve neden yapılmalıdır sorusu genellikle işverenlerin sorduğu sorudur ? Cevabı detaylı ele alırsak.

     30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

      İşveren gerekli ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçümleri test ve analizleri tekrarlanır.