İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

slide-two-350x200_d3b7cf5892cf802afb9c075340fa1dfe

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

•    İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

•    Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

•    Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

•    İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

•    İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

•    İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

•    Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları,  duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

•    İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

•    İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

•    Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

•    İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

•    Yıllık çalışma planı hazırlamak.