İş Güvenliği Eğitimi Hizmeti

İş Güvenliği Eğitimi Hizmeti

is-guv-egi-350x200_09a0099ce3d8794c6dd63172622298d1

İş Güvenliği Eğitimi Hizmeti

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

•    Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

•    İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

•    İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

•    Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

•    Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

•    İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

•    Kişisel koruyucu alet kullanımı,

•    Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

•    Uyarı işaretleri,

•    Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

•    Temizlik ve düzen,

•    Yangın olayı ve yangından korunma,

•    Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.