Risk Değerlendirmesi Hizmeti

Risk Değerlendirmesi Hizmeti

Risk Değerlendirmesi Hizmeti

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

•    Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

•    Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

•    İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

•    Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

•    Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.