İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

•    İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
•    İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
•    Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
•    Eğitim Planı hazırlamak
•    İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
•    Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
•    Risk Değerlendirmesi yapmak
•    Acil Durum Planı hazırlamak
•    Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
•    İç Yönetmelik hazırlamak
•    İş İzni Prosedürü hazırlamak
•    Çalışma talimatları hazırlamak
•    İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
•    Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
•    Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
•    Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
•    Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
•    Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
•    Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
•    Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
•    Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
•    Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
•    Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
•    Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
•    İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
•    Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
•    Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek